UZBEKISTAN
WHITE WOLF KHOTAM BOYNAZAROV

UAE WARRIORS RECORD

KHOTAM BOYNAZAROV
WELTERWEIGHT
Submission
R2 - 3:30
MIKAIL BAYRAM